Beste ouders, kleuters, vrienden, familie....

Weet je wat we allemaal doen in ons klasje? Nee? Wel dan kan je het hier allemaal volgen.
Groetjes, Juf Lotte en haar peuters.

Dagverloop


Hoe ziet een dag in de peuterklas van juf Lotte er uit:


8.25 u. – 8.50 u.

Jas uit

Vrij spel

8.50u.-9.00u.

opruimen

9.00u.-9.35u.

Onthaal

1. Koekjes en drankjes in de bakken doen, heen en weerschrift indienen, boekentas in het rek zetten.

2. Jules wakker maken

3. Goeiemorgenlied zingen

4. Aanwezigheden laten ophangen

5. Weekkalender

6. weerkalender

7. dagkalender. Op maandag:

- Lezen in boekje wat Jules deed dit weekend.

- Mapjes opvragen van het boekenproject.

+

activiteit

9.35u.-9.50u.

Koek en drank

9.50u.-10.05u

Toiletbezoek

+ jas aan

10.05u.-10.20u

speeltijd

10.20u.-11.20u.

Ged. werken: werken rond een thema: knutselen, puzzelen, waarnemen, ontdekken....

11.20u.-11.30u.

opruimen

11.30u-11.50u.

Godsdienstmoment

+

activiteit

11.50u.-12.00u

Toiletbezoek

Handen wassen

Jas aan en naar de refter.

12.00u- 13.15u.

middag

13.15u- 13.20u

Jas uit

+

Kort onthaal

1. Goeiemiddaglied zingen.

2. Aanwezigheden noteren.13.20u.-13.50u

Vrij spel: spelen in de verschillende hoekjes van de klas.

13.50u.-14.10u

opruimen

14.10u.- 14.25u

Toiletbezoek

Jassen aan

14.25u.-14.40u.

speeltijd

14.40u-15.00u

Koek en drank

15.00u.-15.20u

Activiteit

+ afsluiten van de dag

15.20u.-15.30u

Jas aan, boekentas nemen en naar de speelzaal.

1. Heen en weerschrift in de boekentas.

2. de aanwezigheidstekens in de zak stoppen.

3. Goeieavond lied zingen.

4. Jules in bed stoppen.

5. de rups nemen en naar de speelzaal gaan. Op vrijdag.

a. boekenprojecten uitdelen.

b. Vertellen aan de kinderen wie Jules mee naar huis mag nemen.